Beste Publisher,

Tradedoubler heeft een aantal punten aan de huidige publisher overeenkomst toegevoegd, deze kunt u hieronder vinden.

  • Tradedoubler volgt de regelgeving omtrent het sanctie beleid van VN en de EU- en  zal geen betalingen verrichten aan publishers wanneer het sanctie beleid van toepassing is op deze betreffende publishers. Tradedoubler controleert, blokkeert en verwijdert dergelijke transacties.
  • De publisher zal de bezoekers ook informeren over het mogelijk verzenden van hun persoonlijke data van een EEA (European Economic Area) land aan derde landen en moeten hiervoor goedkeuring krijgen van de bezoekers om dergelijke data te verzenden.
  • Het is voor de publisher niet toegestaan om een security scan en/of penetratie test uit te voeren zonder geschreven goedkeuring van een Tradedoubler vertegenwoordiger. Hoe dan ook kan de gegeven toestemming alleen gebruikt worden voor het tijdsbestek dat in de goedkeuring is overeengekomen. Mocht dit niet zijn gespecificeerd, dan mag dit alleen gebruikt worden voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 dagen, vanaf de datum dat de goedkeuring is gegeven. De publisher is verantwoordelijk voor alle schade, verlies of misgelopen inkomsten van Tradedoubler.
  • De publisher zal geen enkele vorm van scripting en/of automatisering gebruiken bij het betreden van de Tradedoubler website en/of de Tradedoubler interface. Deze regel is niet van toepassing op de Reporting API welke wordt opgeroepen met een authenticatie sleutel in de URL en/of andere API services die uitdrukkelijk gemaakt zijn om via scripts en automatisering toegang te krijgen.
  • De publisher moet de door Tradedoubler geleverde API’s en interface op een redelijke manier gebruiken. Er mag geen misbruik worden gemaakt in een grote hoeveelheid API-aanvragen. Tradedoubler kan eenzijdig, per situatie het besluit nemen of het aantal API-aanvragen en het gebruik hiervan overmatig is door de specifieke publisher. Bij overmatig gebruik behoudt Tradedoubler het recht om de publisher account te beperken of deactiveren.

Tradedoubler added the following changes to our Publisher Agreement:

  • Tradedoubler comply with UN and EU sanctions and do not make publisher payments in accordance with such prevailing sanctions.Tradedoubler´s publisher support teams check and block such payments and delete such transactions.
  • The Publisher shall also inform Visitors about the possible transfer of their personal data from an EEA country to third countries and must also gain Visitors’ consent to such transfer of personal data
  • The publisher is not allowed to perform security scan and/or penetration testing without the authorization in writing of a Tradedoubler’s representative, in any case the authorization given can be used only in the time range specified in the authorization itself, or if this is not specified it can be used only for a single continuative period of the maximum of seven (7) days from the date in which the authorization is provided. The publisher will be reliable for any damage, loss or missed income from Tradedouber.
  • The publisher shall not use any kind of scripting and/or automation to access to the Tradedoubler website and/or Tradedoubler interface, this rule does not apply to Report API called using an authentication key in the URL and/or to other API services made expressly to be accessed through scripts and automation.
  • The publisher must use the APIs and interfaces provided by Tradedoubler in a reasonable manner, the service should not be abused in terms of number of requests. Tradedoubler has the solely decision of considering case by case if the number of request and the usage of the service is incommensurate for the specific Publisher, and if so Tradedoubler reserve the possibility to limit and/or deactivate the publisher account.

 

 

2017-04-03