(For English, please read below)

Philips heeft ons onlangs op de hoogte gesteld van enkele publishers die middels Google Shopping verkeer naar de webshop van Philips sturen.

Philips heeft aangegeven dit niet toe te staan en verzoekt alle publishers die momenteel via deze weg verkeer sturen dit uiterlijk voor 06-05-19 stop te zetten. Publishers die na deze datum nog steeds verkeer doorsturen via Google Shopping zullen worden afgesloten van het programma en de desbetreffende sales zullen worden afgekeurd.

Met vriendelijke groet,

Tradedoubler & Philips

Philips recently informed us about a few publishers who send traffic to the Philips webshop through Google Shopping.

Philips has indicated that they do not allow this and kindly requests all publishers currently sending traffic though this channel to stop doing so before 06-05-19. Publishers are still sending traffic via Google Shopping after this date will be denied from the program and their sales will be rejected.

Kind regards,

Tradedoubler & Philips

Adverteerder: Philips (135604)
Commissie: 5% tot 9%
Website: http://www.philipsstore.nl/store/
Informatie: Bekijk programma informatie

 

 

2019-05-01